Statistical wage lärare

Wage statistics show gross monthly salary for one lärare within gymnasielärare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~35 900 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as lärare
( rating 2.76 / 5 av 29 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'lärare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage lärare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union lärare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a lärare

Ridläraren arbetar oftast på en ridskola. Det mesta av arbetet sker i stallet, på ridbanor inom- eller utomhus och i terräng.

Arbetsuppgifter
Ridläraren lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda "hjälperna" det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att ryttaren förstår hur man inverkar på hästen. Den praktiska träningen sker på ridbanor inom- eller utomhus. Ridning i terräng sker först när eleven har tillräckliga förkunskaper. De praktiska övningarna kombineras med hästkunskap, hästskötsel och olika praktiska färdigheter t.ex. sadling, rykt, utfodring och vård av hovar.

Några dagar i veckan är det vanligt att ridläraren har stalltjänst på förmiddagarna. Alla som arbetar på ridskolan deltar i stallarbetet. Det gäller bland annat att kontrollera att hästarna är friska. Andra uppgifter är att göra rent i spiltor eller boxar och se till att sadlar och annan utrustning är i ordning. På förmiddagarna sker ofta också undervisning av t.ex. funktionshindrade, som kan kräva speciell utrustning och särskilda insatser av personalen.

Det är viktigt att hästarna behåller sin utbildningsnivå. De kan bli förvirrade av ridelever som inte alltid gör rätt. Av det skälet måste hästarna regelbundet ridas av kunniga ryttare – ridlärarna - för att befästa de kunskaper som ridskolehästarna ska ha. På förmiddagarna kan ridlärararna också ägna tid åt att rida in eller fortbilda unghästar, som stallet köpt in.

Man kan också arbeta som tränare, både inom ridsport och inom trav och galopp. Tränarens arbete skiljer sig från ridlärarens genom att tränaren oftast har fokus på ett ekipage åt gången. Tränarens arbete är också mer inriktat mot tävlingar. Ridläraren har istället många elever samtidigt och fokus är på människan och ridlära, inte på tävlingsframgångar. För att få arbeta som tränare kan det krävas att man har licens och dessa finns på flera nivåer. Det är dessutom olika krav och utbildningar beroende på om man är tränare inom trav-, rid- eller galoppsport.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar. Ridlektioner äger ofta rum på eftermiddagar, kvällar och helger. Den praktiska undervisningen i ridning sker i regel på eftermiddagar, kvällar och helger. Lektionerna sker som regel i grupper. Varje grupp består av 8-12 personer och en lektion varar 45-60 minuter samt cirka 30 minuters teori. Förutom praktisk övning i ridning får eleverna hästkunskap. Målet är att deltagarna ska kunna ta ansvar för en egen häst eller en lånehäst. Varje ridlärare arbetar med 2-4 grupper per dag. Varje häst går i regel 2-4 pass per dag, dock inte i följd.

Övriga befattningar
Ridskolechefen, som oftast också är ridlärare, har hand om administrativa frågor t.ex. ridskolans ekonomi, kund/elevkontakter och marknadsföring. Inköp och försäljning av hästar kan också ingå i uppgifterna. Ridlärarna och även hästskötarna kan delta i arbetet med bokningar. Ibland har ridskolan en kanslist anställd för löpande administrativa uppgifter.