Statistical wage konstruktör

Wage statistics show gross monthly salary for one konstruktör within civilingenjörsyrken inom elektroteknik.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~52 800 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as konstruktör
( rating 2.55 / 5 av 22 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'konstruktör' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage konstruktör

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union konstruktör we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a konstruktör

Modellsnickaren arbetar i olika typer av verkstäder.

Arbetsuppgifter
Modellsnickare, kallas även modelltekniker eller modelltillverkare, tar bland annat fram modeller till olika föremål som sedan ska gjutas. De kan göra formar för allt från gjutjärnsgrytor till motorblock för bilmotorer. De kan också tillverka visningsmodeller i liten skala av till exempel en byggnad och prototyper till nya bilmodeller.

Det är ett precisionsarbete som kräver både noggrannhet och fantasi liksom förmåga att tänka och se tredimensionellt. Snickaren utgår från en ritning som visar hur föremålet ska se ut. Och tillverkar sedan modellen från grunden.

Modellsnickare kan arbeta i olika material. Det kan vara olika plastmaterial, trä eller någon metall. När de ska göra en modell väljer de ut rätt material. Detta är viktigt eftersom olika material har olika egenskaper. Eftersom gjutmaterialet krymper kan man inte bara arbeta efter måtten på ritningen, utan man måste kompensera för krympningen. Olika material krymper olika mycket. Modellsnickarna gör allt på modellen.

En del arbete görs för hand, men man jobbar alltmer i datormiljö och förbereder och programmerar maskiner som såg, hyvel, fräs, slipmaskin eller andra maskiner. Handarbetet minskar då alltmer arbete utförs av de datorstyrda maskinerna. Modellsnickare arbetar ofta tillsammans med en formgivare och/eller konstruktör.

I arbetet som modellsnickare har man nytta av egenskaper som formkänsla, fantasi och av att kunna hitta på nya lösningar på problem som dyker upp.

Att kunna läsa ritningar är en viktig del av arbetet. Datorer används i stor utsträckning för att göra ritningar, bearbetningar och för att överföra planskisser till tredimensionella bilder. Datorn kan sedan användas för att styra till exempel en fräs eller annan maskin som gör modellen.

Arbetsmiljö
Miljön på verkstaden kan vara bullrig eftersom man arbetar med maskiner av olika slag. Det kan också vara dammigt av såg- och hyvelspån. Men genom ökad datorisering, effektivare ventilationssystem och genom att nya maskiner är inbyggda har arbetsmiljön förbättrats.