Statistical wage gjutare

Wage statistics show gross monthly salary for one gjutare within gjutare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~34 200 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as gjutare
( rating 3 / 5 av 15 st votes)

Available Jobs - gjutare

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'gjutare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage gjutare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union gjutare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a gjutare

Båtbyggare vid ett litet varv utför sannolikt flertalet av de arbetsmoment som förekommer. På ett större varv med serietillverkning arbetas det i regel i arbetslag och man kan vara specialiserad på vissa arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Idag är olika plast- och glasfibermaterial helt dominerande i branschen. Den tid när alla båtar byggdes helt hantverksmässigt och helt i trä av små företag med enstaka anställda är förbi. Men trähantverket lever kvar när det gäller renoveringar samt i nyproduktion av överbyggnader och inredning i plastbåtar. Nya träbåtar byggs i begränsad omfattning. Ofta är olika företag underleverantörer som tillverkar en eller flera delar av båten och levererar dessa för slutmontering hos huvudentreprenören. Branschorganisationen Sweboat har 400 medlemsföretag som verkar i tillverkning, service och försäljning i en eller annan kombination.

Förr var båtbyggaryrket ett renodlat träarbetaryrke. Idag är det många båtbyggare som knappast alls arbetar i trä. Som båtbyggare bygger och reparerar man (oftast) fritidsbåtar och i viss mån arbetsbåtar. Båtskroven kan vara byggda i trä. Men numera har de flesta båtar som byggs plastskrov och ibland skrov i aluminium eller stål. Yrket består också i att tillverka, reparera och montera inredningar i både trä-, plast- och stålbåtar. Idag är arbetet med inredningar till plastbåtar en tungt vägande arbetsuppgift för den maritima snickaren.

Att tillverka trädäck och annan överbyggnad i trä till plastbåtar är en annan vanlig uppgift. Man kan också tillverka de träformar som används för att gjuta skrovet till plastbåtar.

En viktig del av arbetet är att veta vilka egenskaper olika material har och hur de uppför sig i olika situationer. En båt måste klara de krafter/påfrestningar som den är avsedd för. Det gäller att skrov, däck, utrustning och inredning ges en kvalitet som motsvarar beställarens krav. Kunderna ställer stora krav på att den båt de köper är funktionell och vacker med felfri slutfinish.

I båtbyggande ingår också installationer av motor och övrig drivlina, el, elektronik och VVS.

Om man arbetar med inredningar och reparationer har man ibland kontakt med kunden och det kräver att man är lyhörd och serviceinriktad.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön kan innehålla trädamm, lacker, lösningsmedel och plastmaterial som kan vara skadliga att inandas.