Statistical wage forskare

Wage statistics show gross monthly salary for one forskare within övriga it-specialister.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~51 100 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as forskare
( rating 2.91 / 5 av 23 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'forskare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Wage forskare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union forskare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a forskare

Som nutritionist kan man arbeta inom olika branscher. Dels kan man vara anställd inom offentliga sektorn, exempelvis vid universitet och högskolor, i kommunerna och landstingen eller vid olika myndigheter men man kan också vara anställd inom livsmedelsindustrin. Vissa arbetar för internationella organisationer och andra nutritionister bedriver egen konsultverksamhet.

Arbetsuppgifter
Nutritionister
kallas också näringsfysiologer. En nutritionist är specialist på sambandet mellan mat och hälsa. Grunden för arbetet är ingående kunskaper i ämnet näringslära. Kunskaper om kroppens hantering och behov av näring knyts samman med kunskaper om människans hälsa och matvanor.

Inriktningar
Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på inom vilken bransch man jobbar. Forskningen kan gälla kostvanornas roll vid utvecklingen av olika sjukdomar, till exempel olika fetters roll som riskfaktor eller skydd för hjärt/kärlsjukdomar. Den kan också handla om undernäringsproblem hos gamla eller kroniskt sjuka människor, med mera. De som arbetar med forskning har ofta även undervisning som en del av sitt arbete. Forskare inom näringslära kan även kallas näringsforskare.

Mat som friskfaktor, dess koppling till fysisk aktivitet, samt matens och måltidens roll som kulturbärare kan vara viktiga frågor som hanteras i jobbet. Målgrupper för arbetet kan bland annat vara personal inom vård och skola. Det dagliga arbetet kan till exempel innebära:
  • Kostundersökningar för olika befolkningsgrupper.
  • Kartläggningar av utbudet av mat på restauranger och skolor.
  • Översätta näringsrekommendationer till livsmedel och måltider.
  • Skapa informationsmaterial och hålla utbildningar för att stödja folkhälsoarbetet.

Inom läkemedels- och livsmedelsindustrin arbetar man exempelvis med forskning, information eller marknadsföring. Nutritionisten deltar i utvecklingen av nya produkter och är ofta kvalitetsansvarig eller produktchef. Här behövs kunskaper både om kroppens näringsbehov och om regelverket för livsmedels- och läkemedelsproduktion. Inom industrin samarbetar nutritionister ofta med specialister från andra yrkesområden, exempelvis ingenjörer, kemister, toxikologer, med flera.