Statistical wage Distriktssköterska

38 700 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Distriktssköterska within distriktssköterskor.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~40 700 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Distriktssköterska
( rating 3.42 / 5 av 78 st votes)

Distriktssköterska

Average wage

38 700 kr

Male

39 900 kr

Female

38 700 kr

Occupation Forecast

Mycket liten konkurrens

Wage Distriktssköterska

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union distriktssköterska we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Distriktssköterska

På vårdcentralen arbetar distriktssköterskan tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Distriktssköterskan kan ha telefonrådgivning och egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär.

På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck.

Distriktssköterskan kan ha olika specialistmottagningar exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel och kan också förskriva och prova ut vissa hjälpmedel för t.ex. inkontinens.

På vårdcentralen kan distriktssköterskan genomföra hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning, alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

På barnavårdcentralen kan distriktssköterskan arbeta med barnhälsovård. Där möter distriktssköterskan familjer med barn från nyföddhetstiden fram till skolåldern. Vaccinationer och rådgivning exempelvis när det gäller amning är exempel på arbetsuppgifter.

Distriktssköterskor arbetar också inom den kommunala hemsjukvården med hembesök hos patienter som behöver sjukvård i hemmet. Att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet liksom närstående som vårdar sjuka i hemmet ingår också i arbetet.

Inom den kommunala verksamheten kan distriktssköterskan också arbeta inom skolhälsovård. Där handlar arbetsuppgifterna om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Elever kan också söka för olika sjukdomstillstånd och problem mycket av arbetet handlar om råd och stöd. Som skolsköterska arbetar man i team med lärare, skolkuratorer och psykologer.

Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskan ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i sitt arbete. Att arbeta förebyggande är en viktig arbetsuppgift.

Wage statistics based on education level

All sectors Municipal sector County council
38 700 kr 40 000 kr 37 800 kr

Wage statistics based on the Sector