Statistical wage Copywriter

43 300 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Copywriter within informatörer, kommunikatörer och pr-specialister.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~44 100 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Copywriter
( rating 3.48 / 5 av 21 st votes)

Copywriter

Average wage

43 300 kr

Male

44 700 kr

Female

42 800 kr

Occupation Forecast

High competition

Wage Copywriter

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union copywriter we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Copywriter

Som copywriter arbetar man ofta på en kommunikationsbyrå. Man kan också arbeta på interna reklamavdelningar/inhouse på stora företag och i organisationer.

Arbetsuppgifter
En copywriter arbetar ofta i grupp med olika projekt och uppdrag tillsammans med bland annat en art director (AD) och en projektledare. Var och en i projektgruppen svarar för olika delar av den planerade produkten. Projektledaren har det ekonomiska ansvaret och håller i kontakterna med kunden. ADn jobbar med bildidéer och copywritern arbetar med textförslag anpassade till olika medier.

En viktig del av jobbet som copywriter är att göra research, att samla in bakgrundsmaterial och fakta. Det är viktigt att copywritern har kunskap om kundens behov och önskemål samt om målgruppen som kommunikationen riktar sig till.

Ur insamlat material sållar copywritern ut det viktigaste som får utgöra kärnan i den information som ska bli stommen i textidé och text. Den här processen ser olika ut beroende på vilken produkt som planeras. Ibland handlar det om komplicerade faktatexter där texterna kan vara långa och omfattande, till exempel till en årsredovisning, medan det också kan vara frågan om en enstaka rubrik eller en slogan på bara några ord.

En copywriter behöver vara kreativ, idérik och kunna ta och ge konstruktiv kritik. Att fritt ösa ur sig idéer är en vanlig arbetsform i projektgruppen. Alla idéer diskuteras öppet och okritiskt innan de antas eller kanske förkastas. Allmänbildning och ett brett samhällsintresse är en förutsättning för att kunna skriva genuina texter för vitt skilda företag och produkter liksom att kunna formulera sig kärnfullt i text.

Arbetstid
Arbetstiderna kan variera. När ett uppdrag närmar sig slutet behöver projektgruppen arbeta så att det blir klart i tid, även om det innebär tidspress och övertid.

Wage statistics based on education level

All sectors Government sector Municipal sector County council Private sector Private employees
43 300 kr 42 600 kr 38 900 kr 40 600 kr 44 700 kr 44 700 kr

Wage statistics based on the Sector