Statistical wage Biomedicinsk analytiker

33 100 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Biomedicinsk analytiker within biomedicinska analytiker.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~34 700 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Biomedicinsk analytiker
( rating 2.82 / 5 av 111 st votes)

Average wage

33 100 kr

Male

32 600 kr

Female

33 200 kr

Occupation Forecast

Low competition

Wage Biomedicinsk analytiker

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union biomedicinsk analytiker we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Biomedicinsk analytiker

Många biomedicinska analytiker arbetar vid laboratorier inom hälso- och sjukvården, men man kan också arbeta inom exempelvis veterinärmedicin, inom myndigheter, inom livsmedels- och läkemedelsindustrin eller vid forskningslaboratorier.

Arbetsuppgifter
I dag finns två inriktningar på utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dels inriktning mot laboratoriemedicin, dels inriktning mot klinisk fysiologi.

Biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Arbetsplatsen kan exempelvis vara ett sjukhus eller en vårdcentral. Där analyserar biomedicinska analytiker bland annat olika prover som behövs för att man som patient ska få rätt behandling. Resultatet av analyserna utgör en viktig del av underlaget till de beslut läkaren tar om vilken behandling patienten ska få. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten, exempelvis blodprover som därefter analyseras. I andra fall levereras proverna direkt till laboratoriet och den biomedicinska analytikerns uppgift blir att göra analysen och skicka tillbaka ett svar. Det kan till exempel handla om kemiska, mikrobiologiska eller genetiska analyser. Man kan även jobba med vävnadsprover på ett patologilaboratorium, eller med så kallad transfusionsmedicin på en blodcentral.

Arbetsområden
På avdelningar för klinisk fysiologi inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker både med patient och tekniskt avancerad utrustning. Till skillnad mot biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin har man inom klinisk fysiologi alltid en patient närvarande, eftersom man gör mätningarna direkt på honom eller henne. Ofta handlar det om att undersöka organ med ultraljud eller att låta patienterna genomgå arbetsprover på testcykel, testa lungkapacitet och hjärtverksamhet med mera. Förutom att hantera apparaturen måste man kunna bemöta svårt sjuka patienter på rätt sätt. Man arbetar även med friska patienter vid vanliga hälsokontroller.

Biomedicinska analytiker kan även arbeta inom medicinsk forskning, både inom den akademiska sektorn och inom läkemedelsindustrin. Då kan man dels arbeta med forskning omkring sjukdomsorsaker, men också med metodutveckling. Inom läkemedelsindustrin kan man även arbeta med uppgifter knutna till tillverkningen av läkemedel, exempelvis olika typer av kontroller, kvalitetssäkring och analyser av produkter och råvaror.

Biomedicinska analytiker jobbar även inom offentliga förvaltningar som kommuner och statliga myndigheter, liksom vid privata laboratorier som gör olika slags analyser på uppdrag av andra. Det kan handla om prover av livsmedel, vatten, djurfoder, smittämnen, miljöföroreningar med mera. Dels kan man arbeta med själva analyserna, men man kan även jobba med administration av prover, sköta kontakter med dem som lämnat in proverna och så vidare. Exempel på myndigheter som har biomedicinska analytiker anställda är Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ett annat område där biomedicinska analytiker kan arbeta är inom företag som tillverkar laboratorie- och analysutrustning. Eftersom man är specialist på att göra de analyser som utrustningen tillverkas för, så kan man exempelvis ha rollen som produktspecialist. Man kan också bli säljare av laboratorieutrustning eller arbeta med att serva/kontrollera sådan utrustning som står ute hos kunderna.

Biomedicinska analytiker kan även göra karriär inom den akademiska sektorn. Möjlighet finns att ta doktorsexamen i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Se vidare under avsnittet Utbildning nedan.

Både analysutrustning och -metoder utvecklas snabbt. Det innebär att en viktig del av jobbet är att ta till sig nya kunskaper och lära sig nya metoder.

Wage statistics based on education level

All sectors Government sector Municipal sector County council Private sector Private employees
33 100 kr 31 700 kr 32 400 kr 32 600 kr 35 700 kr 35 700 kr

Wage statistics based on the Sector