Lunds Universitet
1281 Lund
Skåne län
Jobs in Lund ❭❭

Universitetslektor i astronomi med inriktning mot galaktisk dynamik

Published: 2022-07-01 | Last Application Date: 2022-08-31 | Average salary for University and college lecturer ~49 500 kr | Job Type: Heltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning.

Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 60% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning, undervisning och administration kan komma att förändras över tiden. Den anställde förväntas kunna bygga upp forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Forskningsfokuset vid Lunds observatorium ligger på Vintergatans bildande, utveckling och nuvarande struktur. Detta forskningsområde är centralt inom modern astrofysik. Lunds observatorium har spelat en nyckelroll i utvecklingen av rymdastrometriområdet, först med HIPPARCOS-uppskjutningen 1989 och senare med Gaia-satelliten, som lanserades 2013. Gaia-satelliten samlar fortfarande in data och håller på att revolutionera galaktisk astronomi genom sin katalog med nästan 2 miljarder stjärnor. Mot bakgrund av framgången med Gaia driver nu Lunds observatorium ett förslag på ett nytt ESA-rymdprogram, kallat GaiaNIR. Detta förslag innebär att våglängdsområdet breddas till det nära-infraröda i syfte att möjliggöra utforskning av områden i vår galax som skyms av damm och gas.

Universitetslektorns forskning förväntas fokusera på galaktisk dynamik baserat på Gaia-data för att kunna studera den dynamiska utvecklingen av stjärnpopulationer i vår galax. Dessutom förutsätts lektorn att bidra med fördjupad teoretisk och statistisk expertis samt simuleringsexpertis i utvecklingen av arbetet mot nästa generations rymdastrometriobservatorium. Detta arbete kräver nya vetenskapliga frågeställningar, baserade på de nya möjligheterna som infraröd astrometri erbjuder.

Universitetslektorn förväntas även undervisa i kurser på kandidat- och masternivå, framför allt inom forskningsämnet, men också på mer grundläggande nivåer. Den nya universitetslektorn förväntas vara koordinator för kandidatuppsatserna vid astronomienheten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna anställning krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom området astronomi och astrofysik eller motsvarande. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Se annonsen i sin helhet, där bedömningsgrunderna framgår, under länken nedan.

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:520444/type:job/where:4/apply:1

Ansökans utformning och innehåll
Din ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Apply Now Apply Now