Inspektionen För Vård och Omsorg
180 Stockholm
Stockholms län
Jobs in Stockholm ❭❭

Inspektörer till IVO, Avdelning Öst

Published: 2022-06-23 | Last Application Date: 2022-08-22 | Average salary for Sociologist ~36 100 kr | Job Type: Heltid

Vill du skapa samhällsnytta och värna om välfärden tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser? Vill du bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet? Då kan du vara den vi söker.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker inspektörer till avdelning Öst i Stockholm. Tjänsterna omfattar arbete med tillsyn, företrädelsevis inom socialtjänsten men även med bredare angreppssätt där förståelsen för kopplingen till styrningen av vården och omsorgen på samhällsnivå är en tillgång. Du kommer att handlägga ärenden som rör individ- och familjeomsorg, LSS och äldreomsorg.

Rollen som inspektör

Som inspektör kommer du främst att handlägga egna ärenden tillsammans med en medhandläggare där det ingår att initiera, planera och genomföra inspektioner men du kommer också delta i olika arbetsgrupper och projekt på myndigheten där din kompetens efterfrågas och din insats behövs. I arbetet kommer du komma i kontakt med såväl brukare, huvudmän/personal som allmänhet och media. Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen, ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• Socionomexamen eller annan akademisk examen arbetsgivaren finner relevant
• Flerårig och aktuell erfarenhet av handläggning inom relevant område
• God kännedom om lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område
• Mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Erfarenhet av projektledning

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet av tillsynsarbete eller statligt utredningsarbete
• Erfarenhet av kvalitets- eller verksamhetsutveckling
• Erfarenhet från flera av socialtjänstens områden, som gärna inkluderar nära samordning med hälso- och sjukvården
• Ytterligare juridisk utbildning som komplement
 

I rollen som inspektör ska du kunna arbeta självständigt och ha förmåga att effektivt prioritera och strukturera flera olika arbetsuppgifter inom olika ämnesområden samtidigt. Du ska ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och snabbt kunna sätta dig in komplexa frågeställningar. Din förmåga att tänka metodiskt, att se risker utifrån flera olika perspektiv och utifrån det snabbt förstå vad vi behöver titta närmare på är viktigt för att lyckas. Samtidigt behöver du förmågan att göra avvägningar mellan snabbhet och tillräckligt och relevant underlag.

Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du är kommunikativ med en förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendegivande sätt. Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete, du bör därför trivas och vilja verka i en föränderlig miljö.      

IVO erbjuder

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. 

IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, -metoder och verktyg för att nå bästa resultat.

Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Ansökan

Märk din ansökan med dnr 2.1.1-17889/2022. Bifoga personligt brev och CV. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2022!

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.IVO bidrar till en säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

Myndigheten har cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab.Apply Now Apply Now