Ängdala Skolor AB
Ängdalavägen 139-20
23691 Vellinge
Skåne län
Jobs in Vellinge ❭❭

School Librarian

Published: 2022-06-27 | Last Application Date: 2022-08-26 | Average salary for School Librarian ~33 800 kr | Job Type: Heltid

Ängdala Skolor är en friskola, vackert belägen i ett grönområde i utkanten av det natursköna Höllviken. Här finns förskola, grundskola och fritidshem med i dagsläget ca 600 barn i åldrarna 1-16 år. Förskoleverksamheten på Ängdala startade redan 1996 vilket innebär att vi har funnits i mer än 20 år. Grundskolan har därefter successivt vuxit fram och bildar i dag tillsammans med förskolan den enhet som är Ängdala Skolor. Här erbjuds barnen en hög pedagogisk kontinuitet från ett- till sextonåringar.


Vi kan erbjuda dig:
- en stimulerande miljö
- engagerande kollegor i ett stabilt kollegium
- utvecklande arbete i en inspirerande lärmiljö
- stor möjlighet att påverka din egen arbetssituation
På Ängdala har vi ett skolbibliotek som har fått DIKs utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”. Ängdala Skolors vision är att skolbiblioteket ska vara en plats där elevernas läslust väcks och där de genom sin läsupplevelse utvecklar sitt språk och sin empatiska förmåga. Skolbibliotekariens uppgift är att främja utvecklingen av elevernas språkutveckling, informationskompetens och att vara en naturlig del i deras dagliga kunskapsinhämtning. Vi anser att skolbibliotekarien ska vara väl förtrogen med de sociala medier som eleverna använder på nätet och aktivt arbeta med frågor som rör elevernas personliga integritet och säkerhet. Vi ser också gärna att skolbibliotekarien arbetar med läsfrämjande aktiviteter för barnen på förskolan och tillsammans med personalen där.
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller någon utbildning som kan bedömas vara likvärdig eller passande för arbetsuppgifterna. Vidare har du god kunskap om språkutveckling samt medie- och informationskunnighet. I dagens skola ser vi det som en självklarhet att du behärskar digitala verktyg. Du bör ha erfarenhet av eller kunskap om pedagogisk verksamhet och skolans styrdokument. Dokumenterad utbildning inom pedagogik är en merit. Erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs F-9 och tidigare anställning i ett skolbibliotek likaså.
I rollen som skolbibliotekarie är du driven, utåtriktad och du bör inte vara främmande för att undervisa i grupper/klasser på egen hand. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad, bra på att samarbeta samt ha förmåga att ta egna initiativ.
På Ängdala sätter vi mötet med eleven främst och med ett gemensamt förhållningssätt arbetar vi tillsammans med eleven i centrum. Hörnstenarna i vår vision är Kunskap, Respekt, Engagemang och Mötet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I din roll som medarbetare på Ängdala Skolor är du en förebild och mycket betydelsefull för oss.
Skolbibliotekariens huvudsakliga uppdrag på skolan och bidrag till varje elevs ökade måluppfyllelse är:
- att stödja elevens utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga från förskolan och hela vägen upp till årskurs 9.
- att stödja elever och barns utveckling vad det gäller att hantera och förhålla sig till information.
- att stödja elever och barn i sitt identitetsskapande samt bidra till att eleven får en ökad förståelse för människor från andra kulturer, generationer, livsåskådningar och sociala tillhörigheter.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att:
- analysera resurs- och informationsbehoven på skolan och förskolan.
- aktivt upprätthålla ett aktuellt och omfångsrikt mediabestånd.
- implementera biblioteksbudgeten.
- katalogisera och klassificera biblioteksmaterial.
- tillsammans med våra lärare undervisa i biblioteksanvänding, informationssökning och källkritik.
- tillsammans med vår kurator fortsätta att driva vårt projekt ”Ängdala Online” vilket handlar om att stödja eleverna i en trygg tillvaro på nätet.
- samarbeta med vår IKT-pedagog kring digitala projekt.
- främja läsprogram och kulturella aktiviteter, exempelvis anordna bokprat, sagostunder och läscirklar både för såväl skolan som förskolan.
- utifrån en mediaplan och elevers delaktighet utforma en handlingsplan för bibliotekets framtida utveckling.
- aktivt läsa barn och ungdomsböcker och ha stor kännedom om den senaste utgivningen av denna typ av litteratur.
- sköta praktiskt biblioteksarbete så som hantering av tidskrifter, bokvård, och organisera kapprumskolbibliotek på förskolan.
- uppmärksamma och tillhandahålla stöd för elever med särskilda behov, till exempel Legimus och Inläsningstjänst.
- uppdatera skolans hemsida och marknadsföra skolan via sociala medier.
- stödja administrationen och arbetslagsledarna med administrativa uppgifter.
Sista ansökningsdag är 220826. Vi kommer dock börja intervjua kandidater under V.33Apply Now Apply Now