Örebro Universitet
1880 Örebro
Örebro län
Jobs in Örebro ❭❭

Professor i kriminologi

Published: 2023-02-07 | Last Application Date: 2023-04-07 | Average salary for Professor ~70 200 kr | Job Type: Heltid

Vi söker en professor i kriminologi för tillsvidareanställning Institutionen för beteende, social- och  rättsvetenskap (BSR).Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund
Vid Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid BSR finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som också deltar i undervisningen på samtliga nivåer. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning, samverkan och forskning.

Ämnet kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Utbildningen i kriminologi vid Örebro universitet innefattar förutom utbildning på forskarutbildningsnivå ett kandidatprogram samt fristående nationella och internationella kurser på grund och avancerad nivå. Utbildningen karaktäriseras av ett integrativt och tillämpande förhållningssätt och den lokala profilen för kandidatprogrammet är brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete utifrån den kunskapsbaserade processen.

Vid enheten Kriminologi finns tre forskningsmiljöer/grupper: Biopsykosocial kriminologi och psykologi (BPS), Center for Criminological and Psychosocial research (CAPS) och Centrum för våldsstudier (CVS). Fokus för deras forskning är orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott, tillämpad kriminologi med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. För mer information, se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kriminologi/

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning  och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i  arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande  ansvar och leda forskningsverksamheten inom ämnet, driva och utveckla forskarutbildningen samt  medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du  informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även  administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid  universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en  kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Du förväntas även bidra till utveckling och kvalitetssäkring av kandidatprogrammet i ämnet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef i kriminologi Anna Hellertz 019-30 39 89, e-post: [email protected] eller tillförordnad prefekt Sofia Sjödin, 019-30 33 68, e-post: [email protected]

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-07. Välkommen med din ansökan

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive  publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.Apply Now Apply Now