Transformation Hub AB
180 Stockholm
Stockholms län
Jobs in Stockholm ❭❭

Service Delivery Manager till kund!

Published: 2022-06-22 | Last Application Date: 2022-12-09 | Average salary for Process manager, ITIL ~50 100 kr | Job Type: Heltid

Ort: Stockholm

Uppdragsperiod: Augusti och framåt, med utrymme för förlängning eller rekrytering.

Till vår kund inom transport och logistik söker vi en Service Delivery Manager med tillträde i augusti. Kunden ser gärna att konsulten är öppen för att efter uppdragsperioden ta en anställning.

Rollbeskrivning

Syftet med rollen är att samordna leveranserna från utvalda externa strategiska leverantörer, i samverkan med övriga IT och ta tillvara kraven och önskemålen från organisation mot dessa leverantörer. Effektivisera leveranserna genom att säkerställa tillämpningen av avtalen och kommersiella överenskommelser samt ta ansvar för de operativa och strategiska mötena.

Arbetsuppgifter

- Säkerställa fungerande samarbete mellan leverantörer och IT
- Säkerställa ekonomisk uppföljning (gentemot avtal tillsammans med Service Ownes och inköp)
- Uppföljning av strategiska leverantörer enligt gällande modell för Governance
- Planera, förbereda, genomföra samt följa upp taktiska och operativa möten, i samverkan med berörda Service Owners och övriga IT.
- Driva förbättringsarbete av leveranserna i samverkan med IT och leverantörer
- Hålla sig uppdaterad om kundens verksamhets prioriteringar och kommande behov genom samverkan med IT
- Vara delaktig i upphandling/omförhandling av IT-leverantörsavtal
- Vid behov agera Incident Manager

Ansvar

- Ansvara för att hålla en god relation med leverantörer.
- Ansvara för att kravställa och följa upp leverantörernas leverans, gentemot avtal
- Ansvara för sammanlagd uppföljning av rapportering och eskalering av SLA:er
- Ansvara för att upprätthålla governance-modellen för strategiska leverantörer

Efterfrågade förkunskaper och erfarenheter

- Fem års erfarenhet av arbete inom IT och beställarorganisation

- Praktisk erfarenhet av arbete i liknande roll

- Erfarenhet av avtalsarbete

- Erfarenhet av leveransansvar

- Analytisk förmåga

- God kännedom om ITIL-processer

- Svenska och engelska i tal och skrift

- Erfarenhet av kravställning och arbete med rapporter inom Service Now


Låter det här som något för dig? Skicka in en ansökan nu!
För att vi ska gå vidare med din profil behöver du

- Bifoga uppdaterat CV, där erfarenhet av förkunskapskrav tydligt framgår.
- Skicka med en motivering - varför är just du lämpad för uppdraget?
- Tillgänglighet
- Önskad månadslönApply Now Apply Now