Northab AB
180 Stockholm
Stockholms län
Jobs in Stockholm ❭❭

SAP Consultant for SuccessFactors Onboarding

Published: 2021-07-15 | Last Application Date: 2022-01-01 | Average salary for IT strategist ~48 400 kr | Job Type: Heltid

Uppdragets omfattning


Projekt HCM syftar till att implementera Onboarding och sätta upp nya processer som stödjer implementationen.Projektet har avslutat strategifas och är i förstudie- och implementationsfas där kravställning och implementationsmetodik är viktiga områden. Projektet omfattar projektaktiviteter i linje med best-practice implementeringsmetod.

Projektet söker en konsult inom SAP SuccessFactors till projekt HCM.

Duration: 01-Sep-2021 - 31-May-2022

Beskrivning av uppdraget mer i detalj.

Huvudansvar innefattar:

Ta fram projektplan och metod för implementationsaktiviteter som genomförs av implementationskonsulter och verksamhet.

Säkerställa att funktionalitet följer SAP best practice och att avvikelser är godkända och dokumenterade.

Ansvara för att genomföra aktiviteter och stödja verksamheten i projektets alla faser tillsammans med övriga implementationskonsulter:

o Samla in och dokumentera kravställning utifrån verksamhetens behov samt ansvara för sammanställandet av krav i Onboarding workbooks.

o Iterationer.

o UAT-tester.

o Utbildning för slutanvändare.

o Stödja verksamheten med cut-over aktiviteter och go-live.

Ge stöd vid aktiviteter för datatvätt och datamigrering.

Ge stöd vid integrationsarbete.

Arbeta tillsammans med verksamheten i framtagandet av manualer och övrig projektdokumentation.

Stödja HCM-projektet i framtagandet av nya processer kopplat till funktionalitet i Onborading

Stötta HCM-projektet i arbetet med Kunden IT (under SAFemetodologin).

Personen kommer vara en del av HCM-projektet och rapporterar till projektledare i HCM-projektet.Apply Now Apply Now