Stockholms Universitet
180 Stockholm
Stockholms län
Jobs in Stockholm ❭❭

Postdoctoral fellow in machine learning of the initial conditions of the universe

Published: 2021-09-30 | Last Application Date: 2022-01-15 | Average salary for Physicist ~46 800 kr | Job Type: Heltid

Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-01-15.


Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. 

Projektbeskrivning
Vi bedriver banbrytande forskning inom kosmiska strukturers ursprung och evolution, med hjälp av kosmologiska kartläggningar och maskininlärning. Tonvikt är att utveckla och tillämpa maskininlärningstekniker för att återskapa universums begynnelsevillkor, och att pröva fundamentak fysik, med befintliga och nästa generations kosmologiska kartläggningar.

I anställningen bli du medlem av Simons Collaboration, med omfattande möjligheter för interdisciplinära samarbeten. Dessutom bli du medlem av Oskar Klein Centret för kosmopartikelfysik (www.okc.albanova.se/), i Stockholm. Samt medlem i vårt Aquila-konsortium (www.aquila-consortium.org), ett internationellt forskningssamarbete som utvecklar nya datavetenskapstekniker för att studera grundläggande fysik med kosmiska strukturer.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar nyskapande forskning på utvecklandet och tillämpandet av nyutvecklade datavetenskapliga tekniker för att studera de kosmologiska storskaliga strukturerna i kartläggningar. 

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och särskild uppmärksamhet att ges till forskningskunskaper inom kosmologi, programmering och maskininlärning.

Erfarenhet inom statistisk dataanalys och kosmologiska storskaliga strukturer är önskvärt. Experter inom relevanta områden, särskilt de med bakgrunder i artificiell intelligens och maskininlärning, är också välkomna att ansöka.Tjänsten kräver också flytande engelska i tal och skrift.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Prof, Jens Jasche, tfn 08-553 780 37, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: [email protected], och på ämnesraden ange: SU FV-3441-21 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

• varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
• varför och hur du vill bedriva projektet
• vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Apply Now Apply Now