Beräkna avbetalning

Calculate installment loan

eg "400 000"
eg "5.95%"
eg "5000 KR"
eg "8"

Pay for county

Att betala av sitt lån kallas att amortera, beräkna hur lång tid det tar att betala av ditt lån eller se hur mycket du måste betala per månad för att betala av lånet inom tiden du väljer. Uträknad månadsbetalning inkluderar amortering och ränta. Ingen hänsyn tas till ränteavdrag. Räkna med att en längre amorteringstid ger lägre månadskostnad och att en högre månadskostnad ger en kortare amorteringstid. När man amorterar sitt lån så finns det två vanliga alternativ: Rak amortering innebär att du betalar tillbaka lånet med samma belopp varje månad. Eftersom räntan blir olika vid varje betalningstillfälle så betalar du olika mycket varje gång då amorteringen är rak. Detta är ganska vanligt med bostadslån. Den andra modellen är annuitetslån vilket innebär att summan du betalar varje månad är densamma. Men andelen ränta och amortering skiljer sig. Desto längre tiden går desto mer amorterar du. Om räntan ändras under lånets löptid kan det justeras på två sätt, genom bibehållen annuitet eller ändrad annuitet. Vilket innebär vad det låter som. Vid bibehållen annuitet så ändras inte annuiteten med räntan, vilket den gör med ändrad annuitet. Genom att använda vår kalkylator kan du se vad ditt lån kommer att kosta dig per månad och hur lång tid det kommer att ta att betala av.
Monthly payments include principal and interest. No consideration is given to the interest deduction.

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002