Beräkna Föräldrapenning

Beräkna Föräldrapenning

Här kan du räkna ut hur mycket pengar du får i Föräldrapenning

e.g. "31 900 KR"
e.g. "3 dagar"
e.g. "hela dagar"

Föräldrapenning

Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.

Du kan ta ut föräldrapenning till och med ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Hur många dagar får man?

Vid gemensam vårdnad har ni som är föräldrar rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar med sjukpenningnivå reserverade för var och en av er. Har du ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.

Vid flerbarnsfödsel får ni ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första. Vid flerbarnsfödsel kan båda föräldrarna vara hemma samtidigt och få föräldrapenning.

Föräldrapenningen kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning. Hur mycket föräldrapenning du kan ta ut per dag beror på hur mycket du arbetar i förhållande till normal arbetstid för en heltidsarbetande inom yrket.

Hemma samtidigt - dubbeldagar

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. De dagarna kallas dubbeldagar.

Föräldrarna kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Kom ihåg att dubbeldagarna inte ger några extra föräldrapenningdagar. Det innebär att om ni båda är hemma så kommer ni ta ut 2 dagar, en för varje förälder. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning.

Ni kan bara ta ut dubbeldagar från era gemensamma 240 dagar med föräldrapenning och inte från de 60 dagarna som är reserverade. Det innebär att om ena föräldern avstår alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut dubbeldagar.

För att ta ut dubbeldagar ska både du och den andra föräldern ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Ni ansöker om dubbeldagar på Mina Sidor eller så kan ni ringa till oss, då skickar vi hem en blankett som ni fyller i. Om den andra föräldern redan har ansökt om vanlig föräldrapenning för samma dagar måste han eller hon meddela till oss att dagarna ska vara dubbeldagar. Enklaste sättet att meddela oss är att ändra till dubbeldagar i Mina sidor men han eller hon kan också skicka in blanketten eller ringa och berätta vilka dagar som ska vara dubbeldagar.

De dagarna som ni tar ut dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus. Det innebär att det för föräldrar som har tvillingar kan det vara mer fördelaktigt att ta ut föräldrapenning för varsitt barn istället för att ta ut dubbeldagar.

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002